نمایش دادن همه 8 نتیجه

ورق

ورق غیر فولاد 10 تا 15

امتیاز 0 از 5

موجود

33500
شناسه: 397707-1-4-1-1-1
برند

ایسوز

رنگ

نقره ایی

ورق غیر فولاد 6 تا 8

امتیاز 0 از 5

موجود

33500
شناسه: 397707-1-4-1-1
برند

ایسوز

رنگ

نقره ایی

ورق فولاد 20 میل

امتیاز 0 از 5

موجود

32000
شناسه: 397707-1-4-3
برند

ایسوز

رنگ

نقره ایی

ورق فولاد 25 میل

امتیاز 0 از 5

موجود

32000
شناسه: 397707-1-4-4
برند

ایسوز

رنگ

نقره ایی

ورق فولاد 30میل

امتیاز 0 از 5

موجود

32500
شناسه: 397707-1-4-5
برند

ایسوز

رنگ

نقره ایی

ورق فولاد 35 میل

امتیاز 0 از 5

موجود

0
شناسه: 397707-1-4-5-8
برند

ایسوز

رنگ

نقره ایی

ورق فولاد 40 میل

امتیاز 0 از 5

موجود

شناسه: 397707-1-4-5-9
برند

ایسوز

رنگ

نقره ایی

ورق فولاد 6 تا 15

امتیاز 0 از 5

موجود

37000
شناسه: 397707-1-4-1
برند

ایسوز

رنگ

نقره ایی