گروه صنعتی بازرگانی نظام خواه

تیرآهن قیمت
14 100 5
16 200 6
18 200 7
20 400 10
22 200 12
24 300 12
27 400 14
30 900 16
نبشی قیمت
3و4 800 29
5تا10 400 29
12 900 29
برشی قیمت
گلمیخ 000 31
8 و10 400 29
12*12 900 29
ورق فولاد قیمت
8 000 49
10تا15 000 49
20 و25 000 36
غیرفولاد قیمت
6 000
8تا15 000 41
20 و25 000 36
سه‌شنبه 21 فروردین 1403
بروز رسانی :سه‌شنبه 21 فروردین
روند بازار ثابت 🔺
میلگرد قیمت
8 000 32
10 000 31
12 000 31
14تا28 300 28
انبار ثامن قیمت
روغنی 900 17
س.ویژه 800 17
چدن 850 16
مقایسه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
منو