گروه صنعتی بازرگانی نظام خواه

تیرآهن قیمت
14 4300
16 5200
18 6200
20 8700
22 9650
24 10650
27 11750
30 14000
نبشی قیمت
3و4 23800
5تا10 23800
12 24700
برشی قیمت
گلمیخ 26000
8 و10 24500
12*12 25000
ورق فولاد قیمت
6 38000
8تا15 38000
20 و25 32000
غیرفولاد قیمت
6 34000
8تا15 34000
20 و25 32000
شنبه 18 آذر 1402
بروز رسانی :شنبه 18 آذر
روند بازار ثابت 🔺
میلگرد قیمت
8 25800
10 24800
12 24800
14تا28 24800
انبار ثامن قیمت
روغنی 16000
س.ویژه 15900
چدن 14950
مقایسه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
منو